Разходи при закупуване на имот

Преди покупката на недвижим имот е добре предварително да се запознаем със съществуващите допълнителните разходи по придобиването му. На практика, те се заплащат от купувача, макар да не съществува закон, определящ това задължение.

Разходите се изчисляват върху договорената цена на имота, но не по-ниска от данъчната оценка на недвижимия имот.

Купувачът заплаща

  • От 2% до 3%- Местен данък /данък за придобиване на недвижим имот/ – заплаща се еднократно, като процентът варира в зависимост от населеното място.
  • 0,01% /минимум 10 лв/- Такса вписване- след подписване на сделката в кантората на нотариуса, нотариалният акт се предоставя за вписване на Съдията по вписванията при Районния съд същия ден, най- късно до 15 часа.

Нотариални такси– тарифите се изчисляват съгласно Закона за Нотариусите и Нотариалната дейност.